Nõudmised trükifailile

Formaat

Väiketrükiste (kuni A3) fail peavad olema esitadud .pdf formaadis, soovitavalt PDF/X-1a. Ilusa tulemuse saame garanteerida kui CMYK värviruumi failides kasutate FOGRA27 icc profiili ja RGB värviruumi failides Adobe RGB icc profiili.

Faili valmistamine

Failinimes ärge kasutage keelespetsiifilisi tähti, kirjavahemärke ega sümboleid ( + , . – / # ! õ ä ö å jne.) Leheküljed ei tohi trükifailis asetseda kõrvuti (as spread), vaid peavad asetsema järjestikku. Iga faili lehekülg peab sisaldama ühe kaardi kujutist. Fail ei tohi sisaldada üleliigseid, mitte trükitavaid objekte.

Kirjatüübid

Failis kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma PDF failis (as embbedded). Kui font ei ole kaasatud PDF faili, tuleb kõik tekstid muuta objektideks (curved as objects).

Mõõdud

Faili mõõt peab vastama trükise mõõtudele. Kui soovite näiteks visiitkaarti 90×50 mm mille kujundus ei ulatu servani, siis faili mõõt on ka 90×50 mm. Servani ulatuva kujundusega failil peab olema lõikevaru (e. bleed) 3 mm ehk siis 90×50 mm visiitkaardi mõõt on 96×56 mm.

Rastergraafika

Rastergraafikas objektide resolutsioon peab olema 1:1 suuruses visitkaartidel ja postkaartidel 300 dpi, suurematel (A4 – A3) võib olla vähem, aga mitte alla 200 dpi.

Lõikevaru (bleed)

Lõikevaru on trüki osa, mis eemaldatakse trükise servade trimmimisel. Oluline on, et trükise kujundus (värvid, mustrid jne) jätkuksid lõivevaru (bleedi) algusest faili serva lõpuni (vt näidet paremal).